• AAA
Asterisk Sugar CRM Elastix Social Engine Wordpress Roundcube

Asterisk

Asterisk

Asterisk jest jednym z najbardziej popularnych systemów służących do zarządzania serwerami komunikacyjnymi.  Dzięki temu systemowi, w łatwy sposób można tworzyć, zarządzać, wdrażać aplikacje telefoniczne, w tym IP PBX (ang. Internet Protocol Private Branch Exchange), bramy VoIP, centra telefoniczne ACD (ang.Automatic Call Distributor)  oraz systemy IVR (ang. Interactive Voice Response).

Do najważniejszych funkcjonalności systemu można zaliczyć:

  • posiada wiele zdefiniowanych sterowników do różnych protokołów, kart i urządzeń
  • Routing i obsługa połączeń da połączeń przychodzących
  • połączenia wychodzące i generowanie routingu
  • funkcje do zarządzania mediami (nagrywanie, odtwarzanie, generowanie dźwięków)
  • możliwość nagrywania rozmów telefonicznych
  • możliwość transkodowania (z jednego formatu na inny)
  • konwersja z jednego protokołu na drugi
  • możliwość integracji z bazą danych
  • dostęp z sieci – możliwość zarządzania systemem za pomocą protokołów sieciowych

Zapraszamy na forum poświęcone Asterisk.