• AAA
Asterisk Sugar CRM Elastix Social Engine Wordpress Roundcube

Roundcube

Roundcube Webmail

Roundcube jest opartym na protokole IMAP, klientem pocztowym napisanym w języku PHP. Dzięki dostępu do wielu wtyczek, program ten można w łatwy sposób konfigurować oraz modyfikować funkcjonalność systemu pocztowego . Dodatkowo program umożliwia instalację oraz wybór skórek, dzięki którym, każdy użytkownik systemu ma możliwość dostosować wygląd interfejsu do własnych upodobań.

Roundcube Webmail jest udostępniany na zasadach wolnego oprogrmowania  GNU GPL (ang. General Public License ).

Do najważniejszych zalet systemu można zaliczyć:

 • pełna obsługa wiadomości MIME oraz HTML
 • zarządzanie wiadomościami z zastosowaniem metody „drag and drop” (złap i upuść)
 • zaawansowana ochrona prywatności
 • tworzenie wiadomości z załącznikami
 • możliwość definiowania wielu tożsamości nadawcy
 • książka adresowa z możliwością definiowania grup
 • możliwość przekazywania wiadomości z załącznikami
 • wyszukiwarka wiadomości oraz kontaktów
 • możliwość wyświetlania wiadomości w postaci wątków
 • wsparcie dla IDNA (ang . Internationalized domain name)
 • sprawdzenie pisowni dzięki GoogieSpell
 • możliwość pisania wiadomości w formacie HTML
 • możliwość zarządzania folderami IMAP
 • nielimitowana ilość użytkowników oraz wiadomości

Aby instalacja klienta pocztowego była możliwa, serwer musi spełniać następujące wymagania  systemowe:

 • serwer Apache lub Lighttpd
 • PHP w wersji 5.2.1 lub wyższej
 • dostęp do konta bazy danych MySQL, PostgreSQL, SQLite lub MSSQL
 • serwer IMAP obsługujący protokuł IMAP4
 • serwer SMTP, lub PHP skonfigurowany do dostarczania poczty

Zapraszamy na forum poświęcone Roundcube Webmail.