• AAA
Asterisk Sugar CRM Elastix Social Engine Wordpress Roundcube

SugarCRM

SugarCRM Community Edition

SugarCRM jest systemem typu CRM (ang. Customer Relationship Management) służącym do kompleksowego zarządzania relacjami z Klientami. Dzięki wbudowanym funkcjonalnościom system umożliwia gromadzenie oraz zarządzanie obecnymi oraz potencjalnymi Klientami. Dodatkowo możliwe jest zarządzanie oraz gromadzenie wszystkich aktywności oraz kontaktów związanych z poszczególnymi Klientami.

Dzięki wbudowanemu systemowi pocztowemu, każdy użytkownik może posiadać skonfigurowaną skrzynkę pocztową, dzięki której każda korespondencja z Klientami zostaje odnotowana w systemie.

Do najważniejszych funkcjonalności możemy zaliczyć:

  • Kontrahenci – rozbudowany system zarządzania informacjami dotyczącymi kontrahentów. Możliwość  planowania spotkań, telefonów, definiowania zadań itp.
  • Kontakty – zarządzanie osobami, które są kontaktami zdefiniowanych kontrahentów.
  • Szanse – zarządzanie szansami sprzedażowymi, prawdopodobieństwem realizacji sprzedaży oraz generowanie raportów sprzedażowych
  • Aktywności – zarządzanie czasem pracy użytkowników
  • Dokumenty – funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie dokumentami

Zapraszamy na forum poświęcone SugarCRM.